DĚTI A ZVÍŘATA

Zvířata mohou dětem pomoci naučit se vyjadřovat a rozumět neverbální komunikaci a dešifrovat záměry, což vede k lepšímu chápání a vyjadřování emocí. Výzkumníci po celém světě rovněž zjistili, že děti žijící se zvířaty mají méně problémů s chováním, s učením, jsou fyzicky aktivnější a celkově zdravější; odborníci také tvrdí, že u dětí vyrůstajících s domácími zvířaty je díky včasnému kontaktu s určitými bakteriemi menší pravděpodobnost vzniku běžných alergií.

Děti se navíc mohou díky svému vztahu ke zvířeti již od útlého věku učit zodpovědnosti. Mohou se naučit, že je důležité starat se o potřeby druhých, být laskavý a jemný. Když dávají lásku svým mazlíčkům, dostávají ji zpět, což je může naučit, jak je důležité být otevřený vůči ostatním. Celkově vzato, trávení času s domácími zvířaty a péče o ně děti naučí významu jednoty a harmonie všech živých bytostí na naší Zemi. A jistě se shodneme, že toto je jedna z nejcennějších lekcí, kterou se mohou naučit.

Probuďte kreativitu u svých dětí:

STÁHNOUT
CRAFTIA OMALOVÁNKY